Regioroeien in Hoogeveen 13 april

In de ochtend van 13 april vertrokken 9 Epsilonleden naar Hoogeveen, om deel te nemen aan de roeicompetitie tussen de 9 noordelijke roeiverenigingen gedurende het hele seizoen in 2024. Eén van onze leden roeide bij Heerenveen mee. De competitie heeft de naam regioroeien. Er wordt geroeid middels poulewedstrijden en in juli vindt een gezamenlijk evenement plaats in Sneek waar alle deelnemende clubs aanwezig zijn.

Alle deelnemende clubs zijn een keer gastheer voor een wedstrijd. De aftrap van onze poule is in 2024 bij de roeivereniging in Hoogeveen. De andere clubs in onze poule zijn: Ængwirden (Heerenveen), Scylla (Wolvega) en de Compagnie (Hoogeveen).

Het regio roeien is een nieuwe activiteit bij Epsilon, waar het roeien vooral een toer karakter heeft. Het regioroeien is goed voorbereid. De deelnemers hebben geoefend om goed beslagen aan de start te komen. Op zondagmorgens is getraind op de startprocedure, simultaan roeien, voeling krijgen met de wedstrijd afstand (500) meter en natuurlijk het opbouwen van conditie bij een hoger bewegingstempo. Waar bij het instuif roeien meerdere wedstrijdroeiers in de bemanning zaten, is ook meer tempo geroeid.

Het was op de wedstrijddag  prachtig weer om te roeien, veel zon, een beetje wind,(tegen) en de bomen vol lentegroen. De locatie van roeivereniging “De compagnie” is gelegen aan de brede Hoogeveensche Vaart. Een prachtige locatie, kaarsrechte baan, breed genoeg voor twee boten naast elkaar. Tegen enen begon de spanning te stijgen voor de eerste start. Epsilon bracht twee teams op het water om in een C4 te roeien, en uit deze roeiers zijn ook weer twee C2 boten van roeiers voorzien. Het veld was niet zo groot dus de tijdsafstand tussen twee races voor de roeiers was beperkt. Speciaal zij die zowel in de C2 als de C4 meededen moesten soms diep uit hun onvermoede reserves putten. Alles is goed afgelopen, en de resultaten waren goed. Eén van onze C4 ploegen is derde geworden. Bij de andere teams waren er incidentele overwinningen, en zijn we zeker niet weggeroeid.  De Compagnie had voor een ieder een herinneringsmedaille georganiseerd. Na afloop is het Epsilonteam iets gaan eten en drinken, waar we onszelf op een vruchtbare wijze hebben geëvaleerd .

Op het ledendeel zijn meer foto’s te bewonderen.