Epsilon op Head in Amsterdam

De Friesland Acht toont vormbehoud

Op 9 maart werd door een team van Wetterwille/Epsilon, de ”Friesland Acht” deelgenomen aan de jaarlijkse Head of the River Amstel (de “Head”). De Head is een internationale roeiwedstrijd op de Amstel. De start is in Ouderkerk en na 8 roeikilometers wordt gefinished in Amsterdam. De boot die het snelst is, wint. Uiteraard worden boten ingedeeld in verschillende categorieën (boottype en gemiddelde leeftijd van de roeiers). Voor leden is er op het ledendeel een uitgebreider verslag met foto’s te lezen.