Hoog water

Op woensdag 23 februari zagen we ook wat de storm en regen bij de roeiloods en het vlot teweeg had gebracht. In de loods hebben we zelfs eerst met vereende krachten het hoge water van de vloer gehoosd en opgedweild. Het was een mooie warming-up voor het roeien naar Bartlehiem. In de zon, met een pittig tegenwindje op de terugweg.