Roei Technische Commissie

Epsilon wil dat haar leden goed kunnen roeien en sturen in de verschillende boottypen. Omwille van veiligheid en het voorkómen van blessures door onvoldoende technische vaardigheden hanteren we daarom een bootbevoeghedensysteem. En om die bevoegdheid te kunnen vaststellen wordt er getoetst middels een roeiproef.

Beginners krijgen in totaal ongeveer 20 lessen, met name in C-boten, die worden afgesloten met een roeiproef die door de Roei Technische Commissie (RTC) wordt afgenomen. Hierbij worden de theorie en je roeivaardigheid getoetst.  Daarna is het aan het lid zelf om aan te geven of hij/zij zich verder wil bekwamen voor andere typen boten; middels instructie en een roeiproef kan hiervoor bevoegdheid worden behaald.

Ook van nieuwe ervaren roeiers wordt een roeiproef gevraagd, zodat de bootbevoegdheden kunnen worden toegekend.