Inschrijfformulier

Inschrijfformulier

  Soort lidmaatschap

  Persoonsgegevens

  Roei-ervaring

  Fysiek

  Contributie
  • Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.

  • De jaarcontributie wordt vooruit betaald. Betaling in twee termijnen is mogelijk.
   De contributie is verschuldigd vanaf de maand van inschrijving.

  • Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 december te geschieden.

  • Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is er geen recht op restitutie van contributie.

  • Indien men voor een sleutel van het botenhuis in aanmerking komt, geldt een borg van € 10.

  Ondertekening
  • Ik accepteer de statuten, Epsilon Handreiking, privacy beleid en andere reglementen* van de vereniging.

  • Ik zeg toe een bijdrage aan het algemeen functioneren van de vereniging te leveren zoals het onderhoud van de boten en het botenhuis, of bestuurlijke en organisatorische activiteiten.

  • Ik verklaar te kunnen zwemmen.

  • Ik verklaar een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren te hebben afgesloten.


  (*) documenten beschikbaar via de website van de R.V. Epsilon (alleen voor leden)
  Uw vastgelegde gegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de ledenadministratie van onze roeivereniging en die van de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB). De ledenlijst, adres en telefoongegevens wordt slechts gedeeld met de leden van onze roeivereniging.