Inschrijfformulier

Inschrijfformulier

  Soort lidmaatschap

  Persoonsgegevens


  Roei-ervaring

  Contributie
  • Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.
  • De jaarcontributie wordt vooruit betaald. Betaling in twee termijnen is mogelijk.
   De contributie is verschuldigd vanaf de maand van inschrijving.
  • Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 december te geschieden.
  • Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is er geen recht op restitutie van contributie.
  • Indien men voor een sleutel van het botenhuis in aanmerking komt,
   geldt een borg van € 10.
  Ondertekening
  • Ik accepteer de statuten, Epsilon Handreiking, privacy beleid en andere reglementen* van de vereniging.
  • Ik zeg toe een bijdrage aan het algemeen functioneren van de vereniging te leveren zoals het onderhoud van de boten en het botenhuis, of bestuurlijke en organisatorische activiteiten.
  • Ik verklaar te kunnen zwemmen.
  • Ik verklaar een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren te hebben afgesloten.