Inschrijfformulier

Inschrijfformulier…

  Soort lidmaatschap

  Persoonsgegevens


  Roei-ervaring

  Contributie
  • Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.
  • De jaarcontributie wordt vooruit betaald. Betaling in twee termijnen is mogelijk.
   De contributie is verschuldigd vanaf de maand van inschrijving.
  • Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 december te geschieden.
  • Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is er geen recht op restitutie van contributie.
  • Indien men voor een sleutel van het botenhuis in aanmerking komt, geldt een borg van € 10.