Lidmaatschap

De contributie bedraagt € 275 (prijspeil 2024) per kalenderjaar.  Het lidmaatschap kan in één of maximaal twee termijnen voldaan worden. Opzeggen (schriftelijk via het secretariaat) dient uiterlijk voor 1 december plaats te vinden.

Ervaren roeiers kunnen op elk moment instromen. De te betalen contributie wordt naar rato van het aantal resterende kalendermaanden vastgesteld (inclusief de maand van aanmelden).

Beginnende leden betalen € 75 voor een proefabonnement van één maand. Word je daarna lid, dan geldt ook hier dat de te betalen contributie naar rato van het aantal resterende kalendermaanden wordt vastgesteld en moet worden voldaan.

Roeiers met een smalle beurs kunnen korting krijgen op het lidmaatschap. Neem hiervoor contact op met het secretariaat via info@epsilonroeien.nl