naar top pagina

 

naar top pagina

zoek

Epsilon en Corona maatregelen (15-10-2020)

 

Vanaf 15 oktober 2020 gelden ook in de roeisport weer strengere maatregelen. In het kort betekent dit:

• Roeien is alleen toegestaan in éénpersoonsboten (skiff en C1) tenzij de roeiers inclusief stuur uit één huishouden komen met een maximum van vier personen.

• Alle namen in het afschrijfboek noteren (Zie Corona -Draaiboek).

• Kleedkamers zijn gesloten.

• Douches en koffiekamer mogen niet worden gebruikt.

• De instuif en instructie zijn helaas weer vervallen.

• Roei zo veel mogelijk gespreid over de week vanwege het beperkte aantal éénpersoonsboten.

• Overige hygiëneregels blijven van kracht.

 

In het Corona-Draaiboek is uitgewerkt hoe te handelen als er onverhoopt een roeier van Epsilon besmet zou raken.

 

Details over het roeien na 15 oktober j.l. staan in het CoronaProtocol 4.0. De gemeente kan hier op handhaven.

adres botenhuis roeivereniging Epsilon  |  Eeskwerd 2  Leeuwarden  |  info@epsilonroeien.nl               copyright©roeivereniging Epsilon  |  website gemaakt door Bram van der Burg