naar top pagina

 

naar top pagina

zoek

Privacybeleid Epsilon (04-06-2018)

 

In verband met de AVG (Algemene Gegevens Bescherming) hanteert Epsilon een privacybeleid. In het bijgevoegde document wordt aangegeven hoe Epsilon omgaat met persoonsgegevens, wat wordt vastgelegd en met welk doel.

Epsilon bestaat 25 jaar!

 

Dit jaar bestaat Epsilon 25 jaar. Dat is op 9 juni j.l. gevierd met een lustrumborrel voor leden, oud leden en genodigden. Op 2 september a.s. is er een hele dag met allerlei activiteiten speciaal voor Epsilon leden.

adres botenhuis roeivereniging Epsilon  |  Eeskwerd 2  Leeuwarden  |  info@epsilonroeien.nl               copyright©roeivereniging Epsilon  |  website gemaakt door Bram van der Burg