INTRODUCTIELIDMAATSCHAP

 

Wil je leren roeien en heb je nog geen ervaring dan organiseert Epsilon - tenminste jaarlijks - een cursus die meestal 3 maanden duurt. Ervaren instructeurs begeleiden je wekelijks en met hen leer je roeien. Na afloop van de cursus heb je de basisvaardigheden van het roeien onder de knie. Kandidaat-leden kunnen voor 50 Euro de eerste vijf lessen uit deze cursus volgen (in vijf aaneengesloten weken zo snel mogelijk na de open dag). Daarna besluit je al dan niet voor een jaar lid te worden. De cursus wordt bij lidmaatschap voortgezet. Aan het eind van de cursus doe je een toets om te laten zien dat je de basis roei- en stuurvaardigheden onder de knie hebt. Verdere instructie rond het sturen en het roeien in het zogenaamde gladde materiaal wordt door het jaar heen georganiseerd.

zoek

adres botenhuis roeivereniging Epsilon  |  Eeskwerd 2  Leeuwarden  |  info@epsilonroeien.nl               copyright¬©roeivereniging Epsilon  |  website gemaakt door Bram van der Burg