AL ROEI-ERVARING ?

 

Mensen die al eerder gedurende een jaar of meer bij een roeivereniging hebben geroeid, kunnen zich op elk moment van het kalenderjaar aanmelden. Daartoe moet via het secretariaat wel eerst een roeiafspraak worden gemaakt, zodat we ons een beeld van je roeitechniek kunnen vormen.

zoek

adres botenhuis roeivereniging Epsilon  |  Eeskwerd 2  Leeuwarden  |  info@epsilonroeien.nl               copyright¬©roeivereniging Epsilon  |  website gemaakt door Bram van der Burg