CONTRIBUTIE

 

De contributie wordt vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering. Er is altijd sprake van een jaarlidmaatschap (1/1 - 31/12), waarbij de contributie in één of maximaal twee termijnen voldaan wordt. Opzeggen (schriftelijk via het secretariaat) dient uiterlijk voor 1 december plaats te vinden. Ervaren roeiers kunnen op elk moment instromen. De te betalen contributie wordt naar rato van het aantal resterende kalendermaanden vastgesteld (inclusief de maand van aanmelden).

 

 

INTRODUCTIELIDMAATSCHAP

 

Volg je eerst de introductiecursus dan betaal je 50 Euro voor vijf lessen (vijf weken). Word je daarna lid, dan geldt ook hier dat de te betalen contributie naar rato van het aantal resterende kalendermaanden wordt vastgesteld en moet worden voldaan.

 

 

HOOGTE VAN DE CONTRIBUTIE IN 2020

 

• Volwassenen: 250 Euro

• Introductielidmaatschap (vijf lessen in vijf aaneengesloten weken): 50 Euro

zoek

adres botenhuis roeivereniging Epsilon  |  Eeskwerd 2  Leeuwarden  |  info@epsilonroeien.nl               copyright©roeivereniging Epsilon  |  website gemaakt door Bram van der Burg