ROEI-INSTRUCTIE

 

Nicolette Gastkemper

(coördinator)

 

 

samenstelling bestuur en commissies in 2017 (allen bereikbaar via info@epsilonroeien.nl)

 

BESTUUR

 

Jel Rypkema - voorzitter

Paul Visschedijk -  penningmeester

Wouter Witsenburg - secretaris

Titia Coppes - bestuurslid

 

 

 

 

MATERIAALCOMMISSIE

 

Elizabeth Eleveld-Spieker

Ineke Hulstein

Paul Palmboom

Folkert Gildemacher

Tette Liemburg

 

ACTIVITEITENCOMMISSIE

 

Janneke Lindeboom

Ineke de Boer - ten Bokkel

zoek

adres botenhuis roeivereniging Epsilon  |  Eeskwerd 2  Leeuwarden  |  info@epsilonroeien.nl               copyright¬©roeivereniging Epsilon  |  website gemaakt door Bram van der Burg